You are here

WINTERGRASS 2005

Termín: 28.12.2005 v Starej krčme v Hornej Porube, začiatok 16:00hod

Vystúpili: Minigrass, Log, Blueland a Krok.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.