You are here

WINTERGRASS 2019

Poslednú sobotu pred Vianocami sme aj tento rok oslávili bluegrassovým koncertom - Wintergrass 2019

Kapiel bolo 5 a hrali v tomto poradí:  TIEŇ, ŠTVRTKOVÁ KLOBÁSA, LTT, MINIGRASS, BLUELAND

Po skončení nasledoval bg session...

Vďaka J.Egerovi a E.Fislovi za zvuk