You are here

SLOVGRASS - bluegrassový magazín o dianí na Slovensku (1997-2000)

SLOVGRASS - bluegrassový občasník o dianí (nielen) na slovenskej bg scéne. V tlačenej forme vyšlo 26 čísel, vychádzal od 06/1997-12/2000.

                        Redakcia: Dušan Bachratý, Ľubomír Toman & Pavol Daňo